Nowe punkty INSTAL-u

Ośrodek Informacji “Technika instalacyjna w budownictwie” , wydawca miesięcznika “INSTAL” informuje, że z tytułu publikowania w tym czasopiśmie przysługuje 70 pkt.,wg wykazu czasopism  i recenzowanych materiałów z konferencji   międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki  /załącznik do komunikatu MEiN z dnia 1 grudnia 2021 r. poz. 29940/ .