Skip to content

Ośrodek Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie”
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14,
tel./fax: (22) 843-77-71
e-mail: redakcja@informacjainstal.com.pl
e-mail: wydawnictwo@informacjainstal.com.pl