Nowe punkty INSTAL-u

Ośrodek Informacji “Technika instalacyjna w budownictwie” , wydawca miesięcznika “INSTAL” informuje, że z tytułu publikowania w tym czasopiśmie przysługuje 20 pkt.,wg wykazu czasopism  i recenzowanych materiałów z konferencji   międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego /załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31.07.2019r.poz. 27847/ .