Analiza krzywych godzinowego zużycia wody na podstawie danych z systemu stacjonarnego odczytu wodomierzy