Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia z uwzględnieniem jednoczesności obciążeń cieplnych w programie Audytor SET