Analiza wpływu szkodliwości drgań mechanicznych przekazywanych przez podłoże gruntowe w czasie wykonywania ścianek szczelnych zabezpieczających wykopy na istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia