Zakres komfortowych parametrów powietrza dla przebywania człowieka na zewnątrz w okresie lata