Narażenie na hałas w zakładzie mechaniczno-biologicznej przeróbki odpadów