Wpływ geometrii wlotu na parametry pracy modernizowanych przemysłowych sprężarek promieniowych