Analiza pracy domowej mikro instalacji fotowoltaicznej po 2 latach eksploatacji