Analiza temperatur powietrza zewnętrznego dla systemu klimatyzacji w hotelu