Zagadnienie zastosowania układów pośrednich z dwutlenkiem węgla w obiegach chłodniczych