Modyfikacje geometryczne mieszadła kotwicowego w celu zwiększenia ogólnej wydajności zbiorników z mieszaniem