O obliczeniach systemu sterowania stacją filtrów VDRF