Wykorzystanie technologii ogniw paliwowych jako generatorów energii elektrycznej i ciepła w obiektach mieszkalnych