Palnik przemysłowy do współspalania gazu ziemnego i wodoru