Analiza zmian w przepływie mieszanin gazu ziemnego i wodoru siecią rurociągów