Sposoby ograniczania hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych