Precyzyjny układ pomiarowy do wzorcowania termometrów radiacyjnych