Wykorzystanie systemu rejestracji danych z dużą częstotliwością do analizy nierównomierności zużycia wody