Dynamika przepływu powietrza przez klapę oddymiającą klatkę schodową w budynku średniowysokim