Skip to content

Znajdź interesującą Cię książkę

Naszym hasłem jest – Teoria i praktyka w instalacjach

Ośrodek Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie”
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14,

pok. nr 307
kom.: 601-231-235 ; 603-975-098

 

 

Autorzy z tytułu publikacji w Instalu otrzymują 70 pkt. wg wykazu czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki   (załącznik do Komunikatu MEiN z dnia 1 grudnia 2021r. poz. 29940).

 

 

 

OKLADKA-6_2022

Podstawowa tematyka obecna w każdym numerze:

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo

Wentylacja i klimatyzacja

Instalacje i sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Miesięcznik obejmuje:

Instalacje i sieci: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, w tym:
– niekonwencjonalne źródła energii, odzyskiwanie ciepła, pompy ciepła
– zagadnienia ochrony środowiska, w tym oczyszczalnie ścieków, problematyka utylizacji odpadów, ochrona powietrza
– technologie montażu, przeglądów, napraw i remontów instalacji; narzędzia i urządzenia
– jakość wody w instalacjach, korozja instalacji, zabezpieczenie przed korozją, nowe materiały, aspekty zdrowotne
– zagadnienia związane z normalizacją – nowe normy PN, EN, ISO (informacja, omówienie)
– problematyka jakości, certyfikacji, aprobat technicznych
– informacja prawna (na podstawie Monitora Polskiego, Dziennika Ustaw oraz Dzienników Urzędowych)
– nowe książki krajowe i zagraniczne
– informacje o konferencjach, sympozjach, targach, szkoleniach (terminy, programy, szczegółowe sprawozdania)

Zespół redakcyjny