Znajdź interesującą Cię książkę

Naszym hasłem jest – Teoria i praktyka w instalacjach

Ośrodek Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie”
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14,

pok. nr 307
kom.: 601-231-235 ; 603-975-098

 

 

Autorzy z tytułu publikacji w Instalu otrzymują 70 pkt. wg wykazu czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki   (załącznik do Komunikatu MEiN z dnia 1 grudnia 2021r. poz. 29940).

 

 

 

OKLADKA-5_2022

Podstawowa tematyka obecna w każdym numerze:

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo

Wentylacja i klimatyzacja

Instalacje i sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Miesięcznik obejmuje:

Instalacje i sieci: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, w tym:
– niekonwencjonalne źródła energii, odzyskiwanie ciepła, pompy ciepła
– zagadnienia ochrony środowiska, w tym oczyszczalnie ścieków, problematyka utylizacji odpadów, ochrona powietrza
– technologie montażu, przeglądów, napraw i remontów instalacji; narzędzia i urządzenia
– jakość wody w instalacjach, korozja instalacji, zabezpieczenie przed korozją, nowe materiały, aspekty zdrowotne
– zagadnienia związane z normalizacją – nowe normy PN, EN, ISO (informacja, omówienie)
– problematyka jakości, certyfikacji, aprobat technicznych
– informacja prawna (na podstawie Monitora Polskiego, Dziennika Ustaw oraz Dzienników Urzędowych)
– nowe książki krajowe i zagraniczne
– informacje o konferencjach, sympozjach, targach, szkoleniach (terminy, programy, szczegółowe sprawozdania)

Zespół redakcyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rada programowa INSTAL-u

  prof. Henryk Anglart – KTH Sztokholm, Szwecja

  prof. dr hab.inż. Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska

  dr Zbigniew Hałupka – INSTALCOMPACT Poznań

  prof. Vitalii O. Ivanov – Sumy State University, Ukraine
  prof. Peter Huck – Kanada
  prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki – Politechnika Wrocławska
  prof. dr hab. inż. Karol Kuś – Politechnika Śląska
  prof.dr inż. Miroslav Kyncl – Ostrawa, Czechy
  prof.dr hab.inż. Janusz Lewandowski – Politechnika Warszawska

  prof. Fusheng Li – Gifu University, Japan

  prof. Arthur McGarity – Swarthmore College, Philadelphia, USA

  dr hab.inż. Marek Ochowiak – Politechnika Poznańska

  prof. Ivan Pavlenko – Sumy State University Ukraina
  prof. dr hab. inż. Janusz Rak – Politechnika Rzeszowska
  prof. dr hab.inż. Tadeusz Siwiec –Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  prof. Paweł Wargocki -Technical Uniwersity of Denmark

  prof. Janusz Wollerstrand – Uniwersytet Techniczny w Lund, Szwecja

  prof.dr hab. inż.   Izabela Zimoch – Politechnika Śląska

   

 • Redaktor Naczelny
  – Janusz Wróblewski – redakcja@informacjainstal.com.pl

  kom. 601 231 235

 • Redaktorzy tematyczni :
  prof.dr hab.inż. Wojciech Dąbrowski – Politechnika Krakowska
  prof.dr hab.inż.Władysław Szaflik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Redaktor językowy:

  Kamila Nawrot

  Korekta języka angielskiego:

  Jacek Sobolewski

  Redaktor statystyczny:

  dr hab.inż. Anna Głowacka, prof. ZUT w Szczecinie

 • Lista recenzentów miesięcznika INSTAL

  prof. dr hab. inż. Andrzej Biń – Politechnika Warszawska,
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – Politechnika Koszalińska

  prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz -Politechnika Białostocka,
  prof. Peter Huck – Kanada;
  dr inż. Przemysław Kateusz – Politechnika Śląska;

  Dr hab. inż. Iwona Kłosok – Bazan, Politechnika Opolska

  dr inż. Wojciech Koral – Politechnika Śląska;
  prof. dr hab. inż. Beata Kowalska – Politechnika Lubelska

  dr hab.inż. Dariusz Kowalski, prof. P.L. – Politechnika Lubelska
  prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski – Politechnika Świętokrzyska;
  dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska – Politechnika Świętokrzyska;
  dr inż. Dariusz Kwiecień – Politechnika Wrocławska;
  prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Politechnika Warszawska;
  dr hab. inż. prof. P Wr. Paweł Licznar – Politechnika Wrocławska;
  dr Renata Matuszewska – PZH Warszawa
  prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz – Politechnika Poznańska;
  dr inż. Olgierd Niemyjski – Politechnika Warszawska
  dr inż. Anna Parka – Politechnika Świętokrzyska;
  dr hab. inż. prof. AGH Tadeusz Pająk – AGH w Krakowie;
  prof. dr hab. inż. Jan Pawełek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
  prof. Elżbieta Płaza – Królewski Instytut Technologiczny KTH, Szwecja;
  dr inż. Florian Piechurski – Politechnika Śląska;
  prof. Viktor Pyrkov – Ukraina;
  dr inż. Andrzej Raganowicz – Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Hachinger Tal, Taufkirchen, Niemcy;
  prof. dr hab. inż.   Tadeusz Siwiec – SGGW w Warszawie;

  prof. dr hab. inż. Janusz Skorek – Politechnika Śląska;
  dr inż. Adam Smyk – Politechnika Warszawska – ITC;

  Prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska – Cieślak,  Politechnika Rzeszowska,

  dr hab. inż. prof. P. Śl. Zbigniew Trzeciakiewicz – Politechnika Śląska;
  prof. Paweł Wargocki – Technical Uniwersity of Denmark;
  dr hab. inż. prof. ZUT Zbigniew Zapałowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
  dr hab. inż. Michał Zielina, prof. .P.K. – Politechnika Krakowska
  dr hab. Leokadia Róg – Główny Instytut Górnictwa, Instytut Badawczy

  prof. Houari Ameur – Uniwersity Centre of Naama, Algieria

  dr hab.inż. prof. P.Śl. Izabela Zimoch – Politechnika Śląska

   

   

 • Prenumerata
  – Jolanta Sobieraj – wydawnictwo@informacjainstal.com.pl

  kom. 603 975 098