Znajdź interesującą Cię książkę

Naszym hasłem jest – Teoria i praktyka w instalacjach

Ośrodek Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie”
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14,

pok. nr 308
tel./fax: (22) 843-77-71

OKLADKA 7-8_2019-1
NAGRODA
hydrochemia_instal_07_2019
info_2_XXIII_FCP
baner_600x200px
0001
SEED19_InstalBaner_600x200px
banery-laboratorium-luty
baner-instal
logo+PAIC+2019
 

Podstawowa tematyka obecna w każdym numerze:

 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo

Wentylacja i klimatyzacja

Instalacje i sieci wodociągowe i kanalizacyjne

INSTAL  includes:

Installations and networks: district heating, heating, ventilation and air conditioning, water supply, sewage, gas in multi-family and single-family housing construction, public and industrial utilities, including:

– unconventional energy sources, heat recovery, heat pumps

– environmental protection issues, including sewage treatment plants, waste utilization issues, air protection

– installation, inspection, repair and repair technologies of installations; tools and devices

– water quality in installations, corrosion of installations, protection against corrosion, new materials, health aspects

– issues related to standardization – new PN, EN and ISO standards (information, discussion)

– issues of quality, certification, technical approvals

– legal information (based on the Polish Monitor, Journal of Laws and Official Journals)

– new national and foreign books

– information on conferences, symposia, fairs, trainings (dates, programs, detailed reports)

 

Miesięcznik obejmuje:

Instalacje i sieci: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, w tym:
– niekonwencjonalne źródła energii, odzyskiwanie ciepła, pompy ciepła
– zagadnienia ochrony środowiska, w tym oczyszczalnie ścieków, problematyka utylizacji odpadów, ochrona powietrza
– technologie montażu, przeglądów, napraw i remontów instalacji; narzędzia i urządzenia
– jakość wody w instalacjach, korozja instalacji, zabezpieczenie przed korozją, nowe materiały, aspekty zdrowotne
– zagadnienia związane z normalizacją – nowe normy PN, EN, ISO (informacja, omówienie)
– problematyka jakości, certyfikacji, aprobat technicznych
– informacja prawna (na podstawie Monitora Polskiego, Dziennika Ustaw oraz Dzienników Urzędowych)
– nowe książki krajowe i zagraniczne
– informacje o konferencjach, sympozjach, targach, szkoleniach (terminy, programy, szczegółowe sprawozdania)

Zespół redakcyjny

 • Rada programowa INSTAL-u

  prof. Henryk Anglart – KTH Sztokholm, Szwecja

  prof.dr Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska

  prof. Nicholas Baldacchino – Institute of Electrical & Electronics Engineering Malta College of Arts, Science & Technology
  prof. Andrzej Górak – TU Dortmund University, Niemcy
  Dr Zbigniew Hałupka – INSTALCOMPACT Poznań

  prof. Vitalii O. Ivanov – Sumy State University, Ukraine
  Prof. Peter Huck – Kanada
  Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki – Politechnika Wrocławska
  Prof. Jozef Kris – Slovak Uniwersity of Technology in Bratislava
  Prof. dr hab. inż. Karol Kuś – Politechnika Śląska
  prof.dr inż. Miroslav Kyncl – Ostrawa, Czechy
  Prof.dr hab.inż. Janusz Lewandowski – Politechnika Warszawska

  dr hab.inż. Marek Ochowiak – Politechnika Poznańska
  Dr hab. Inż. Edward Przydróżny – Politechnika Wrocławska
  prof. Ivan Pavlenko – Sumy State University Ukraina
  Prof. dr hab. inż. Janusz Rak – Politechnika Rzeszowska
  dr hab.inż.prof.nadzw. Tadeusz Siwiec – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  prof. Paweł Wargocki -Technical Uniwersity of Denmark

  prof. Janusz Wollerstrand – Uniwersytet Techniczny w Lund, Szwecja

  dr hab. inż  prof. nzw.  Pol. Śl. Izabela Zimoch – Politechnika Śląska
  dr Ioannis Vyrides – Cyprus University of Technology

   

 • Redaktor Naczelny
  – Janusz Wróblewski – tel. kom.: 0601/231-235

 • Redaktorzy tematyczni :
  prof.dr hab.inż. Wojciech Dąbrowski – Politechnika Krakowska
  prof.dr hab.inż.Władysław Szaflik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Lista recenzentów miesięcznika INSTAL
  prof. dr hab. inż. Jan Bagieński – Politechnika Poznańska;
  prof. dr hab. inż. Andrzej Biń – Politechnika Warszawska;
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – Politechnika Koszalińska
  dr inż. Elena S. Gogina – Moskiewski Państwowy Uniwersytet Budowlany, Rosja;
  prof. Peter Huck – Kanada;
  dr inż. Paweł Janik – Komenda Główna PSP;
  dr inż. Przemysław Kateusz – Politechnika Śląska;
  dr inż. Wojciech Koral – Politechnika Śląska;
  dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. P.L. – Politechnika Lubelska
  prof. Jozef Kris – Slovak Uniwersity of Technology Bratislava;
  prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski – Politechnika Świętokrzyska;
  dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska – Politechnika Świętokrzyska;
  dr inż. Dariusz Kwiecień – Politechnika Wrocławska;
  prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Politechnika Warszawska;
  dr hab. inż. prof. P Wr. Paweł Licznar – Politechnika Wrocławska;
  prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
  prof. Nikołaj A. Makisza – Moskiewski Państwowy Uniwersytet Budowlany, Rosja;
  dr Renata Matuszewska – PZH Warszawa
  prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz – Politechnika Poznańska;
  dr inż. Olgierd Niemyjski – Politechnika Warszawska
  dr inż. Anna Parka – Politechnika Świętokrzyska;
  dr hab. inż. prof. AGH Tadeusz Pająk – AGH w Krakowie;
  prof. dr hab. inż. Jan Pawełek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
  prof. Elżbieta Płaza – Królewski Instytut Technologiczny KTH, Szwecja;
  dr inż. Florian Piechurski – Politechnika Śląska;
  prof. Viktor Pyrkov – Ukraina;
  dr inż. Andrzej Raganowicz – Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Hachinger Tal, Taufkirchen, Niemcy;
  dr hab. inż. prof. SGGW Tadeusz Siwiec – SGGW w Warszawie;
  prof. dr hab. inż. Janusz Skorek – Politechnika Śląska;
  dr inż. Adam Smyk – Politechnika Warszawska – ITC;
  prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski – Politechnika Gdańska;
  dr hab. inż. prof. P. Śl. Zbigniew Trzeciakiewicz – Politechnika Śląska;
  prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich – Politechnika Opolska;
  dr inż. Paweł Wargocki – Technical Uniwersity of Denmark;
  dr hab. inż. prof. ZUT Zbigniew Zapałowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
  dr hab. inż. Michał Zielina, prof. .P.K. – Politechnika Krakowska
  dr hab. inż. prof. P. Śl. Izabela Zimoch – Politechnika Śląska;

 • Dział Prenumeraty
  – Jolanta Sobieraj – tel.: (22) 843-77-71