Parafina LTP 53/35 jako potencjalny materiał magazynujący ciepło (PCM)