Warunki środowiskowe w pracowni konserwacji i w magazynie dzieł sztuki w muzeum – analiza przypadku