Objętość zasobnika ciepłej wody o pełnej akumulacyjności w zależności od jej zużycia dobowego