Analiza nośności zabytkowego kolektora murowanego eksploatowanego obecnie w obszarze zabudowanym