Ocena kosztów sposobów naprawy sieci kanalizacyjnej na przykładzie miasta S