Badanie wielkości ładunku emisji spalin związków HF, HCl, CH4 dla kotłów wodnorusztowych typu WR – stan polskiego ciepłownictwa