Podstawowa diagnostyka oraz ocena stanu technicznego żelbetowych zbiorników przeznaczonych do magazynowania wody do picia