Badania prototypu uniwersalnej opaski do nawiercania rurociągów wodociągowych