Problematyka obniżania temperatury nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej