Oddziaływanie technik bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych na środowisko