Ocena jakości bilansów wód, uzyskiwanych za pomocą dedykowanego oprogramowania KYBL, dla różnych typów układów wodnych kopalń