Porównanie przelewów pomiarowych z korytami zwężkowymi