Badania oporności hydraulicznej rurociągu wody surowej (PVC) przed i po jego czyszczeniu mechanicznym – studium przypadku