Analiza rzeczywistych warunków psychrometrycznych przechowywania archiwaliów w zabytkowym budynku