Cylindryczne regulatory przepływu z otworem ślepym – efekt średnicy komory