Właściwości ochronne wielowarstwowej powłoki zewnętrznej nałożonej na podziemne rury z żeliwa sferoidalnego