GAZTERM

 

seminaria eksperckie 2017

baner 600x100

WOD-KAN

 

Untitled

 

Naszym hasłem jest – Teoria i praktyka w instalacjach  – Czasopismo recenzowane (7 pkt. w klasyfikacji MNiSzW dla autorów za publikacje)

Wydawca i Redakcja:
Ośrodek Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie”
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14, pok. nr 308
tel./fax: (22) 843-77-71
tel.:  (22) 847-59-07
e-mail: redakcja@informacjainstal.com.pl
e-mail: wydawnictwo@informacjainstal.com.pl

Rada programowa INSTAL-u

prof. Andrzej Górak – TU Dortmund University, Niemcy

Dr Zbigniew Hałupka – INSTALCOMPACT

Prof. Peter Huck – Kanada

Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki – Politechnika Wrocławska

Prof. Jozef Kris – Slovak Uniwersity of Technology in Bratislava

Prof. dr hab. inż. Karol Kuś – Politechnika Śląska

prof.dr inż. Miroslav Kyncl – Ostrawa, Czechy

Prof.dr hab.inż. Janusz Lewandowski – Politechnika Warszawska
Dr hab. Inż. Edward Przydróżny – Politechnika Wrocławska

Prof. Viktor Pyrkov – Ukraina
Prof. dr hab. inż. Janusz Rak – Politechnika Rzeszowska

dr hab.inż.prof.nadzw. Tadeusz Siwiec – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

dr inż. Paweł Wargocki -Technical Uniwersity of Denmark

prof. Janusz Wollerstrand – Uniwersytet Techniczny w Lund, Szwecja

dr Ioannis Vyrides – Cyprus University of Technology
Redaktor Naczelny
– Janusz Wróblewski – tel. kom.: 0601/231-235

Redaktorzy tematyczni :
prof.dr hab.inż. Wojciech Dąbrowski – Politechnika Krakowska
prof.dr hab.inż.Władysław Szaflik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Redaktor Językowy: Kamila Nawrot

Redaktor statystyczny: dr Grażyna Hajduk-Chmielewska

Dział Prenumeraty
– Jolanta Sobieraj – tel.: (22) 843-77-71

Co miesiąc czyta nas ponad 17 000 fachowców

Miesięcznik obejmuje:

– instalacje i sieci: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym
– niekonwencjonalne źródła energii, odzyskiwanie ciepła, pompy ciepła

– zagadnienia ochrony środowiska, w tym oczyszczalnie ścieków, problematyka utylizacji odpadów, ochrona powietrza

– technologie montażu, przeglądów, napraw i remontów instalacji; narzędzia i urządzenia

– jakość wody w instalacjach, korozja instalacji, zabezpieczenie przed korozją, nowe materiały, aspekty zdrowotne

– zagadnienia związane z normalizacją – nowe normy PN, EN, ISO (informacja, omówienie)

– problematyka jakości, certyfikacji, aprobat technicznych

– informacja prawna (na podstawie Monitora Polskiego, Dziennika Ustaw oraz Dzienników Urzędowych)

– nowe książki krajowe i zagraniczne

– informacje o konferencjach, sympozjach, targach, szkoleniach (terminy, programy, szczegółowe sprawozdania)

Podstawowa tematyka obecna w każdym numerze:
– ogrzewnictwo i ciepłownictwo
– wentylacja i klimatyzacja
– instalacje i sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Rubryki stałe:

Wiadomości * Rozmowy INSTAL-u * Przegląd prawny * Normalizacja * Nowe Wyroby i Systemy * Tam byliśmy * Nowe Książki

STRUKTURA CZYTELNIKÓW miesięcznika INSTAL
41% – biura projektowe, przedsiębiorstwa budowlano-montażowe
28% – firmy eksploatujące instalacje (ciepłownicy, wod-kan, przemysł, budynki użyteczności publicznej),
20% – producenci firmy usługowo-handlowe, hurtownie
8 % – urzędy gminne, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy deweloperskie, itp.,
3% – instytuty, ośrodki bad.-rozw., szkoły uczelnie, biblioteki, inne.


Szerokość = 245px Wysokość = 115px

 

 

 

Struktura sprzedaży miesięcznika INSTAL

40% – prenumerata
30% – targi, konferencje, seminaria
10% – księgarnie techniczne
10% – wysyłka celowa
5% – sprzedaż bezpośrednia
5% – strona www. i księgarnie internetowe

 

Współpraca miesięcznika INSTAL z bazami czasopism naukowych:

– BazTech

– Index Copernicus

– Google Scholar

– ARIANTA

– Biblioteka Nauki Polskiej

TEMATYCZNY PROGRAM RAMOWY MIESIĘCZNIKA INSTAL NA ROK 2016

Jest to program ogólny miesięcznika Instal na 2016 r. związany z uczestnictwem w ważnych imprezach technicznych , których jesteśmy patronem medialnym i gdzie do materiałów konferencyjnych zostanie dołączony dany numer INSTAL lub, podczas których będziemy mieli stoisko. INSTAL wspólnie z COW i CIRE jest wyłącznym patronem medialnym Konferencji Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
Należy podkreślić , że w każdym numerze Instal znajduje się tematyka podstawowych zakresów związanych z naszą działalnością : źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu w tym odnawialne, ciepłownictwo, ogrzewanie pomieszczeń, charakterystyka energetyczna budynków, budynki zeroenergetyczne, ciepła i zimna woda w tym rozliczanie jej zużycia , wentylacja i klimatyzacja w tym jakość powietrza i komfort cieplny, odpylanie (usuwanie i oczyszczanie spalin), instalacje i sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne, technologia wody do picia, technologia ścieków, instalacje przemysłowe (para wodna, sprężone powietrze, gazy techniczne, gazy medyczne itp.), różnego rodzaju izolacje cieplne i chłodnicze.
Więcej na temat miesięcznika Instal na stronie www.informacjainstal.com.pl ( m.innymi spisy treści z lat ubiegłych i całe numery).

NR 1/2016
1) ciepłownictwo, źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu, instalacje c.o. i c.w. , pomiary zużycia mediów – Konferencja „Rynek Ciepła Systemowego” – org. IGCP w Puławach 10 – 12.02
2) wentylacja, klimatyzacja, chłodzenie – np. artykuł „Wykorzystanie kamery termowizyjnej do badań warunków cieplno – wilgotnościowych hali krytego lodowiska”
3) P.poż. i oddymianie w budynkach – seria artykułów,
4) kanalizacja (Kuliczkowski A.: „Trwałość rozwiązań stosowanych w budowie i odnowie przewodów kanalizacyjnych”, oczyszczanie ścieków, odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych (Kaźmierczak B: ”Modelowanie systemów kanalizacji deszczowej”.

NR 2/2016
1) ciepłownictwo, źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu, instalacje c.o i c.w. ENEX Nowa Energia XII Targi Odnawialnych źródeł energii , Kielce, 5-6.03
2) wszystkie instalacje w budynkach – targi BUDMA w Poznaniu 10-13.03

NR 3/2016
1) wentylacja i klimatyzacja – FORUM WENTYLACJA, SALON KLIMATYZACJA (Warszawa 13-15.03) , konferencja „Instalacje Basenowe” (25-27.03),
2) zagadnienia automatyki i sterowania, niezawodność, bezpieczeństwo – targi AUTOMATICON w Warszawie 17-20.03,
3) technologia wody , oczyszczanie ścieków – konferencja „Instalacje Basenowe” (25-27.03).

NR 4/2016
1) źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu, oczyszczanie spalin, instalacje i sieci gazowe – konferencja GAZTERM (Międzyzdroje 11-13.05), Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych INENERG (Wrocław, 15-16.04), INTERECO-ECODOM Salon Budownictwa Ekologicznego, Pomiaru i Oszczędności Ciepła oraz Źródeł Energii (Katowice 11-13.04),
2) OZE, technologia wody, oczyszczanie ścieków, wentylacja ,klimatyzacja, chłodzenie – VI Konferencja EKO – DOK (Szklarska Poręba 23-26.04)
3) Systemy GIS – Konferencja „GIS- modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi” – Warszawa 17.04.

NR 5/2016
1) tematyka wod.-kan. – Targi WOD-KAN w Bydgoszczy (26 – 28.05) oraz konferencja „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja” (Dębe k/Warszawy 13-15.05),
2) oraz targi Stacja Paliw (Warszawa 24 – 27.05) – dodatkowo oczyszczanie ścieków.
NR 6/2016
1) technologia wody, sieci wodociągowe, bezpieczeństwo zdrowotne wody – Konferencja „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody (Szczyrk – czerwiec),
2) kanalizacja, oczyszczanie ścieków – Konferencja „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w rejonach rolniczo-przemysłowych” (Białystok- czerwiec),
3) ogrzewanie pomieszczeń, źródła ciepła i energii elektrycznej , oczyszczanie spalin – Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu PELLETS-EKSPO (Bydgoszcz 16-18.06).

NR 7-8/2016
1) ciepłownictwo (wytwarzanie ciepła, jego przesył, dystrybucja w budynkach, pomiar zużycia)– XVIII Konferencja Ekonomiczno – Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni organizowana przez IGCP (Rytro k/Nowego Sącza 25-27.08),
2) wszystkie instalacje (wod-kan, wentylacja, klimatyzacja , chłodzenie, jakość powietrza, ogrzewanie) – konferencja EKOMILITARIS i ARCHBUD w Zakopanem (15-18.09) – biorą udział przedstawiciele WAM i służb kwatermistrzowskich jednostek WP (mają obowiązek jako szkolenie).

NR 9/2015
1) tematyka ciepłownictwo, ogrzewnictwo, źródła ciepła, chłodu i en.elektrycznej w tym OZE – XIX Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach (14 – 17.09) – INSTAL wspólnie z COW i CIRE jest wyłącznym patronem medialnym,
2) energetyka, źródła ciepła , energii elektrycznej i chłodu, oczyszczanie spalin, termiczne przekształcanie odpadów – Konferencja „Energetyka i Ochrona Środowiska” (Akademia Górniczo-Hutnicza , wrzesień) ,
3) źródła ciepła małej mocy , odzysk ciepła ,pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa foto-woltaiczne – targi RENEXPO – Warszawa, 22-24.09,
4) wentylacja, klimatyzacja, chłodzenie.
NR 10/2016
1) energetyka, źródła ciepła, chłodu i en.elektrycznej, jakość wody w obiegach energetycznych i ciepłowniczych – Konferencja „Rynek Ciepła” w Nałęczowie oraz Targi POLEKO w Poznaniu (27 – 30.10) – oczyszczanie ścieków + technologia wody do picia,
2) wodociągi i kanalizacja, pomiar przepływu wody i ścieków – Targi TIWS Infrastruktury Wodno – Ściekowej, Odwodnień i Melioracji – Kielce (8 – 10.10),
3) jakość powietrza zewnętrznego i wewnątrz pomieszczeń, odpylanie spalin – Targi POLEKO w Poznaniu (13-16.10),
4) technologia wody, wodociągi i instalacje wodociągowe, pomiar wody Konferencja „Postęp techniczny w wodociągach”- (Wrocław 22-23.10).

NR 11/2016
5) ciepłownictwo (wytwarzanie ciepła, jego przesył, dystrybucja w budynkach, pomiar zużycia) – X Konferencja Techniczna IGCP ( Warszawa 4 – 5.11),
6) odnawialne źródła energii (OZE), oczyszczanie powietrza , jakość powietrza w pomieszczeniach – wentylacja, klimatyzacja, chłodzenie,
7) technologia wody i ścieków ,
8) instalacje przemysłowe.

NR 12/2016
1) montaż, naprawy, remonty, eksploatacja instalacji i sieci różnego rodzaju ,
2) sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – konferencja PRIK ( Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Rur z Tworzyw Sztucznych),
3) można za pośrednictwem miesięcznika INSTAL złożyć życzenia świąteczne i noworoczne

Jest to program ogólny miesięcznika Instal na 2015 r. związany z uczestnictwem w ważnych imprezach technicznych , których jesteśmy patronem medialnym i gdzie do materiałów konferencyjnych zostanie dołączony dany numer Instal-u.
Należy podkreślić , że w każdym numerze Instal znajduje się tematyka podstawowych zakresów związanych z naszą działalnością  : źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu w tym odnawialne, ciepłownictwo, ogrzewanie pomieszczeń, charakterystyka energetyczna budynków, budynki zeroenergetyczne, ciepła i zimna woda , wentylacja i klimatyzacja w tym jakość powietrza i komfort cieplny, odpylanie (usuwanie i oczyszczanie spalin), instalacje i sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne, technologia wody do picia, technologia ścieków, instalacje przemysłowe (para wodna, sprężone powietrze, gazy techniczne, gazy medyczne itp.), różnego rodzaju izolacje cieplne i chłodnicze.
Więcej na temat miesięcznika Instal na stronie www.informacjainstal.com.pl ( m.innymi spisy treści z lat ubiegłych i całe  numery).

 

 

INSTAL znajduje się w ujednoliconym wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  i z tytułu publikowania w nim, przysługuje 7  pkt.

Wydawany od 1981 roku miesięcznik Instal jest czasopismem inżynierskim o uznanej renomie i  za naszym pośrednictwem  możecie Państwo dotrzeć do fachowców z danej dziedziny techniki instalacyjnej i przekonać ich do  swoich rozwiązań .
W każdym numerze INSTAL-u znajduje się tematyka dotycząca: ciepłownictwa, ogrzewania (w tym źródła ciepła),wentylacji i klimatyzacji, wod-kan. – szeroko pojęte.
A szczegółowo:

 1. Sieci i instalacje: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wodociągowe, kanalizacyjne,       gazowe w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym,  użyteczności publicznej i przemysłowym
 2. Źródła ciepła w tym odnawialne, odzyskiwanie ciepła, pompy ciepła
 3. Jakość powietrza w pomieszczeniach, komfort cieplny
 4. Zagadnienia ochrony środowiska, w tym oczyszczalnie ścieków, problematyka utylizacji odpadów w tym spalanie, ochrona powietrza
 5. Eksploatacja instalacji w budynkach
 6. Technologie montażu, przeglądów, napraw oraz  remontów instalacji i sieci (ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych), narzędzia i urządzenia, kwalifikowanie instalacji do remontu
 7. Jakość wody w instalacjach, korozja instalacji, zabezpieczenie przed korozją, nowe materiały, aspekty zdrowotne
 8. Instalacje przemysłowe, w tym parowe, gazów technicznych, sprężonego powietrza
 9. Instalacje i urządzenia gazowe, gaz płynny
 10. Izolacje ciepło i zimnochronne, akustyczne
 11. Automatyka w instalacjach domowych i w budynkach użyteczności publicznej
 12. Instalacje przeciwpożarowe w budynkach

Z wyrazami szacunku
Redaktor Naczelny
Janusz Wróblewski

 

INFORMACJE INSTAL-u to informacje z pierwszej ręki

Ufają nam fachowcy, zaufaj skuteczności reklamy w INSTAL-u

-Cennik INSTAL 2016 i moduły reklam >>

pren-instal-2017

INFORMACJE TECHNICZNE
Materiały gotowe do druku:
rozdzielczość 2540 dpi/ liniatura 150-170 dpi, 4 kolory CMYK, wydruk reklamy – kromalin
Materiały do przygotowania
ROZDZIELCZOŚĆ min. 300 dpi !
Pliki:
eps – (illustrator 10) – CMYK, teksty zamienione na krzywe
cdr – (corel 12) – CMYK, teksty zamienione na krzywe
tif, jpg – photoshop 7 – CMYK, rozdzielczość 300
pdf – acrobat 6.0 – przygotowany w jakości do druku
teksty w formacie TXT, DOC (Ms Word)

Nośniki dla PC: płyta CD-ROM