Znajdź interesującą Cię książkę

Naszym hasłem jest – Teoria i praktyka w instalacjach

Ośrodek Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie”
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14,

pok. nr 308
tel./fax: (22) 843-77-71

OKLADKA 12_2018 1
NAGRODA
banery-laboratorium-luty
baner_600x200_fge_pan_01_1
FIPR 2019 BANER_WWW 600x200 1.cdr01 Strona 1
 

Podstawowa tematyka obecna w każdym numerze:

 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo

Wentylacja i klimatyzacja

Instalacje i sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Miesięcznik obejmuje:

Instalacje i sieci: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, w tym:
– niekonwencjonalne źródła energii, odzyskiwanie ciepła, pompy ciepła
– zagadnienia ochrony środowiska, w tym oczyszczalnie ścieków, problematyka utylizacji odpadów, ochrona powietrza
– technologie montażu, przeglądów, napraw i remontów instalacji; narzędzia i urządzenia
– jakość wody w instalacjach, korozja instalacji, zabezpieczenie przed korozją, nowe materiały, aspekty zdrowotne
– zagadnienia związane z normalizacją – nowe normy PN, EN, ISO (informacja, omówienie)
– problematyka jakości, certyfikacji, aprobat technicznych
– informacja prawna (na podstawie Monitora Polskiego, Dziennika Ustaw oraz Dzienników Urzędowych)
– nowe książki krajowe i zagraniczne
– informacje o konferencjach, sympozjach, targach, szkoleniach (terminy, programy, szczegółowe sprawozdania)

Zespół redakcyjny

 • Rada programowa INSTAL-u
  prof. Andrzej Górak – TU Dortmund University, Niemcy
  Dr Zbigniew Hałupka – INSTALCOMPACT
  Prof. Peter Huck – Kanada
  Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki – Politechnika Wrocławska
  Prof. Jozef Kris – Slovak Uniwersity of Technology in Bratislava
  Prof. dr hab. inż. Karol Kuś – Politechnika Śląska
  prof.dr inż. Miroslav Kyncl – Ostrawa, Czechy
  Prof.dr hab.inż. Janusz Lewandowski – Politechnika Warszawska
  Dr hab. Inż. Edward Przydróżny – Politechnika Wrocławska
  Prof. Viktor Pyrkov – Ukraina
  Prof. dr hab. inż. Janusz Rak – Politechnika Rzeszowska
  dr hab.inż.prof.nadzw. Tadeusz Siwiec – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  dr inż. Paweł Wargocki -Technical Uniwersity of Denmark
  prof. Janusz Wollerstrand – Uniwersytet Techniczny w Lund, Szwecja
  dr Ioannis Vyrides – Cyprus University of Technology

 • Redaktor Naczelny
  – Janusz Wróblewski – tel. kom.: 0601/231-235

 • Redaktorzy tematyczni :
  prof.dr hab.inż. Wojciech Dąbrowski – Politechnika Krakowska
  prof.dr hab.inż.Władysław Szaflik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Lista recenzentów miesięcznika INSTAL
  prof. dr hab. .inż. Jan Bagieński – Politechnika Poznańska,

  prof.dr hab.inż. Andrzej Biń – Politechnika Warszawska
  dr inż. .Elena S. Gogina – Moskiewski Państwowy Uniwersytet   Budowlany ,Rosja
  prof. Peter Huck, Kanada

  dr inż. Paweł Janik – Komenda Główna PSP,

  dr inż. Przemysław Kateusz – Politechnika Śląska,
  dr inż. Wojciech Koral – Politechnika Śląska, Gliwice
  prof. dr hab. inż Marian Kwietniewski – Politechnika Warszawska,
  prof. Jozef Kris – Slovak Uniwersity of Technology Bratislava,

  dr Bożena Krogulska – NIZP PHZ Warszawa,
  prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski – Politechnika Świętokrzyska, Kielce,

  dr hab.inż. Emilia Kuliczkowska, Politechnika Świętokrzyska,

  dr inż. Dariusz Kwiecień – Politechnika Wrocławska,

  dr hab.in.z.prof. PWr. Paweł Licznar – Politechnika Wrocławska,

  prof.dr hab.inż. Janusz łomotowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

  prof. Nikołaj A. Makisza -Moskiewski Państwowy Uniwersytet   Budowlany, Rosja
  prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz – Politechnika Poznańska,

  dr inż. Anna Parka – Politechnika Świętokrzyska,

  dr hab.inż.prof.AGH Tadeusz Pająk – AGH w Krakowie,

  prof.dr hab.inż. Jan Pawełek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  prof. .Elżbieta Płaza – Królewski Instytut Technologiczny- KTH, Szwecja,

  dr inż. Florian Piechurski – Politechnika Śląska,
  prof. Viktor Pyrkov – Ukraina,
  dr inż. Marcin Sompoliński – Politechnika Wrocławska,

  dr hab.inż.prof.SGGW Tadeusz Siwiec – SGGW w Warszawie,

  prof.dr hab.inż. Jan Skorek – Politechnika Śląska,

  dr inż. Adam Smyk – Politechnika Warszawska – ITC,
  dr hab.inż. Andrzej Raganowicz – Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Hachinger Tal,  Taufkirchen, Niemcy
  prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski – Politechnika Gdańska,

  dr hab.inż.prof.PŚl. Zbigniew Trzecuakiewicz – Politechnika Śląska,

  prof.dr hab.inż. Roman Ulbrich – Politechnika Opolska,
  dr inż. Paweł Wargocki – Technical Uniwersity of Denmark,

  dr hab.inż.prof. ZUT Zbigniew Zapałowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch – Politechnika Śląska, Gliwice

 • Dział Prenumeraty
  – Jolanta Sobieraj – tel.: (22) 843-77-71