Możliwości energetycznej poprawy pracy instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody