Awaryjność sieci wodociągowych w województwach dolnośląskim i opolskim