Wpływ dodatków paliwowych na emisję tlenków azotu przy spalaniu biomasy agrarnej