Wewnętrzne urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych – analiza możliwości zastosowania na przykładzie rzeczywistych rozwiązań