Benefity i ograniczenia instalacji układu kogeneracyjnego w istniejącej ciepłowni gazowej