Wpływ warunków środowiskowych i niezamierzonej hipotermii śródoperacyjnej na stan pacjenta