Wyznaczanie oddziaływania bezwykopowych technik odnowy przewodów kanalizacyjnych na środowisko