Propozycja metody diagnostycznej dla sieci wodociągowej