Porównanie jakości wody basenowej przed i w czasie trwania pandemii COVID-19 – studium przypadku