Aktualne kierunki badań w procesie stosowania mieszanin zeotropowych w instalacjach energetycznych; Cykl porównawczy Lorenza